Projekter / Velfærd, sundhed og rehabilitering Hjem » Projekter » Velfærd, sundhed og rehabilitering
 
Energi og miljø
Velfærd, sundhed og rehabilitering
Turisme
Andre projekter
Tidligere projekter
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img/gallery8/35x35/1.jpg
  1. Cooperation with the Hungarian Ministry for Human Resources (EMMI)

  2. EMMI

  3. EMMI

  4. EMMI

  5. Guruló projekt

  6. Guruló projekt

Velfærd, sundhed og rehabilitering

Undskyld, men hva’ laver DI?

Med udgangspunkt i Region Midtjyllands samarbejdsaftale med det ungarske socialministerium, deltager regionens Center for Kompetenceudvikling i et EU uddannelsesprojekt – PODIUM - der involverer deltagere fra Ungarn, Rumænien, Slovenien og Serbien. Centeret får ca. 500.000 kr. (70.000 €) til at løse opgaven.

Flere lande i Central- og Østeuropa er ved at iværksætte en de- institutionaliseringsproces (DI) på social- og handicapområdet. Det handler om at ændre indsatsen overfor handicappede – særligt i forhold til nedlæggelse af store institutioner, nye boformer, beskæftigelse, transport, tilgængelighed og inklusion

I Danmark har vi været i gang med dette i over 30 år. Region Midtjyllands Center for Kompetenceudvikling er derfor blevet inviteret med i et EU ERASMUS+ projekt, og den 16. oktober 2015 deltager uddannelseskonsulent Bo Kristian Nielsen i projektets kick-off møde i Budapest.

Center for Kompetenceudvikling har fået knap 70.000 euro til at udvikle og gennemføre en uddannelse for relevante mentorer og nøglepersoner fra institutioner i Ungarn, Rumænien, Slovenien og Serbien - et såkaldt train-the-trainer forløb. Herudover skal Center for Kompetenceudvikling være primus motor på udvikling af et efteruddannelsesforløb, der skal implementeres i de fire deltagende central- og østeuropæiske lande. Efteruddannelsesforløbet skal kvalificere ledelser og nøglepersoner til at arbejde med de- institutionaliseringsprocesser.

Projektet er et resultat af Region Midtjyllands samarbejdsaftale med det ungarske socialministerium på social- og handicapområdet. Som følge af det, var en større ungarsk delegation i maj 2014 på besøg i Viborg. Dels for at besøge en række regionale og kommunale institutioner, og dels for at få et indblik i hvordan man arbejder med at udvikle forholdene på bo- og aktivitetstilbuddene i regionen.

Med det formål at give inspiration til DI-processen til de ungarske myndigheder blev repræsentanter fra Viborg kommune, Katrinehaven (bo- og aktivitetstilbud), Nørremarken, STU, Bostedet Tagdækkervej, Landsforeningen Ligeværd, Havredal Skole og repræsentanter fra Region Midtjylland efterfølgende inviteret til Ungarn. Besøget fandt sted i februar 2015, og umiddelbart derefter blev Center for Kompetenceudvikling anmodet om at indgå i ovennævnte EU-projekt.

For at sikre en så smertefri implementering af projektet som overhovedet muligt, tager regionens kontor i Budapest sig af det administrative, så Center for Kompetenceudvikling udelukkende skal koncentrere sig om uddannelsesdelen.

Officielt besøg af Ungarns nationale institut for Kvalitets- og organisationsudvikling i sundhedspleje og medicin (GYEMSZI) i Region Midtjylland marts 2014

Ledelsen af GYEMSZI besøgte Region Midtjylland for at studere det danske og især det regionale sundhedsvæsen. Ungarn forudser store ændringer inden for deres sundhedsvæsen. Selvom sundhedsreformen i de seneste år har resulteret i mange positive og væsentlige ændringer i den administrative styrelse af hele systemet, findes der stadig udfordrende opgaver forude. GYEMSZI, som er et afgørende led i processen med at forny Ungarns sundhedsvæsen, ser det danske sundhedssystem som en konceptuel model med hensyn til at omlægge den ungarske struktur. Region Midtjylland vil ikke kun vise den danske model fordi sundhedsvæsenet er en af regionens grundlæggende opgaver, men også fordi at det er et område der er under konstant udvikling og som altid er i fokus. Dette kræver planlægning, konstant udvikling, effektivitet, innovation og uddannelse, hvilket medfører til mange forskellige aspekter, som kun kan blive bedre gennem internationalt samarbejde og faglig dialog.

Du kan se det officielle besøgsprogram af GYEMSZI delegationen her.

Samarbejdet med det ungarske ministerium for Human Resources (EMMI)

Samarbejdet mellem Region Midtjylland og statens sekretariatet for social og familie anliggender i det ungarske ministerium for Human Resources startede i 2011, hvor en samarbejdsaftale blev underskrevet af Bent Hansen, formand for Region Midtjylland og Miklós Soltész, minister for sociale og familieanliggender.Aftalen fastlægger at begge parter ønsker at styrke den europæiske integrationsproces inden for handicapområdet og dermed fremme kendskabet til de bedste praksisser og erfaring inden for følgende områder: transport, jobtræning – og uddannelse, revalidering, hjælpemidler- og værktøjer til mennesker med handicap samt muligheder for bosættelse og arbejdsansættelse.

I januar 2013 besøgte Miklós Soltész Region Midtjylland. Under hans ophold besøgte ministeren sammen med hans delegation særlige institutioner, arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, centre og specialskoler for handicappede i regionen. Delegationen fik indblik på den danske samfundsmodel, handicappolitik og rehabiliteringssystemet, som er baseret på et princip om at alle skal have mulighed for et aktivt- og selvstændigt liv. Dette mål kan kun opnås ved at gøre det lettere at leve med handicap, og at aktiviteterne planlægges ud fra den enkelte handicappedes behov. Formålet med den danske handicappolitik er at sikre at de handicappede opnår fuld deltagelse i samfundet og dermed undgå isolation og social udstødelse.

Ministeren hilste på Bent Hansen og andre fagfolk samt danskere med handicap, hvor der blev udvekslet erfaringer inden for handicapområdet.

For yderligere information bedes du kontakte os.

Dansk - ungarsk fælles konference og workshop om "Et uafhængigt liv"

Den ungarske organisation, FSZK (Ligestillingsmuligheder for folk med handicap Ltd) organiserede og afholdte en konference sammen med Region Midtjyllands kontor for Central-og Østeuropa i december 2013 Budapest

FSZK

Organiseringen af FSZK blev oprettet af den ungarske stat med henblik på at sikre, at processen med at skabe de samme muligheder for personer med handicap er understøttet af uddannede, hengivne og dygtige fagfolk. Med hensyn til gennemførelsen af deres faglige programmer, samarbejder organisationen med handicaprelaterede støttegrupper, faglige organisationer men også nationale- og internationale samfund som arbejder inden for området. Disse har til hensigt at få så meget offentlig accept inden for handicapområdet som overhovedet muligt. (http://fszk.hu/)

Konferencen

Konferencen har til formål at give mulighed for at ungarske og danske fagfolk kan møde hinanden og udveksle erfaring og viden inden for handicapområdet. To-dags arrangementet startede med nogle præsentationer, herefter besøgte man sammen forskellige institutioner, arbejdspladser og hjem for handicappede. På denne måde kunne deltagerne få indblik i begge landes sociale systemer, muligheder, forskelle og problemer. Dialogen mellem kolleger og besøgende på forskellige ungarske institutioner, etablerede grundlag for reelle og effektive samtaler men også samarbejde. Dagen efter blev deltagerne inddelt i 3 forskellige grupper, hvor de diskuterede 3 hovedemner, der med tiden medførte til konkrete spørgsmål og problemstillinger. Deltagerne kom herefter frem til konkrete idéer og løsninger inden for rammerne af et fremtidigt samarbejde. Workshoppen blev gennemført succesfuldt og fagfolk fra begge lande er ivrige og klar til at fortsætte et sådan fælles samarbejde.

Studietur til Region Midtjylland

Som et yderligere skridt, har Region Midtjyllands kontor for Central-og Østeuropa valgt at arrangere en studietur til Region Midtjylland for at give ungarske fagfolk mulighed for at undersøge samt opleve den danske måde at arbejde med handicapområdet på men også for at give dem indblik i det danske velfærdssystem.

For yderligere information bedes du kontakte os.

Studietur til Danmark i forhold til de muligheder og betingelser for mennesker med handicap

Mellem 11. og 14. maj besøgte en gruppe ungarske fagfolk Region Midtjylland for at studere det danske handicapsystem.

Dette var ikke første gang danske og ungarske fagfolk stødte ind i hinanden: I december 2013 blev der afholdt en fælles konference og workshop i Budapest, Ungarn, hvor specialister fik mulighed for at udveksle erfaringer inden for social- og handicapområdet. Til konferencen blev der talt en del om de danske erfaringer hvor de ungarske fagfolk fik mulighed for at studere det danske system personligt.

Vores ungarske samarbejdspartnere, FSZK (Ligestilling for personer med handicap Ltd) har udvalgt deltagerne til turen ud fra personlige ansøgninger. Studieturen fokuserede på 3 hovedområder: 1. beskæftigelse- og arbejdsvilkårs muligheder for mennesker med handicap, 2. spørgsmål vedrørende DI-processen (de-institualization) /nedlæggelses processen af større handicapinstitutioner (livsformer, uddannelse, træning, omsorg for mennesker med handicap og andre relaterede emner) 3. uddannelse og træning for det nuværende personale for at kunne understøtte DI-processen ved at engagere medarbejderne samt forberede dem på ændringerne.

Her kan du finde et mere detaljeret program på ungarsk. For yderligere information bedes du kontakte os.

Guruló projekt

Rehabiliteringscentret for personer med fysiske handicap (på ungarsk: Mozgássérült Emberek Rehabilitacios Központja, MEREK, www.merek.hu) er en national organisation, aktiv i den komplekse rehabilitering af mennesker med fysiske handicap, heriblandt personer med svære fysiske problemer og multihandicappede.

MEREK har skabt hjem for 118 fysisk handicappede samt forskellige rehabiliteringstilbud. Borgerne får hjælp af personlige assistenter.

Om Guruló projekt

MEREK lancerede sit EU-finansierede nationale program kaldet Guruló ("Rolling", www.gurulo.hu) i september 2008, med det primære mål at øge den sociale og arbejdsmarkedsrelaterede integration af personer med fysisk handicap. Dette sker gennem etableringen af et nationalt netværk af regionale workshops som udvikler hjælpemidler og særligt sportsudstyr. Det samlede budget for projektet var EUR 5.000.000

Ideen bag dette projekt er at de potentialer der er for social- og arbejdsmarkedsrelateret integration for personer med fysisk handicap er stærkt påvirket af den anvendelighed og de kvalitetshjælpemidler de handicappede bruger.

Vedligeholdelsen og den individuelle tilpasning af disse hjælpemidler var knap nok tilgængelige tjenester i Ungarn. Målet om at oprette et netværk af workshops, er at sikre den lokale tilgængelighed af sådanne tjenester for brugere af disse hjælpemidler. Et andet mål med programmet er at skabe et netværk af civile og offentlige organisationer, der effektivt kan understøtte integration af mennesker med handicap.

Region Midtjylland og regionens kontor for Central-og Østeuropa er en aktiv samarbejdspartner i Guruló projektet.

Danmark har en lang tradition for at skabe ligestilling, som giver mulighed for at alle med eller uden handicap kan være aktive medlemmer af samfundet.

For yderligere information bedes du kontakte os.

Ungarsk bosted set fra dansk kørestol

Ungarn vil modernisere bosteder for handicappede, inspireret af samarbejde med Region Midtjylland. Derfor var en dansk kørestolsbruger inviteret til et bosted uden for Budapest: ”Ikke et sted, jeg ville bo”, siger Nadia Moyes fra bostøtten Tagdækkervej.

Temperaturen i foyeren tillader ikke, at Nadia Moyes tager sin frakke af. Med sin højre hånd styrer hun sin elektriske kørestol fra indgangen til en glasklædt aula, hvor hverken vintersolen eller lamperne i loftet er i stand til at lyse rummet op.

”Her kunne godt være lidt mere rummeligt indrettet, når der nu bor så mange”, bemærker hun om velkomsthallen i institutionen Rehabilitációs Központ.

Sammen med en delegation af ledere fra bostedet Tagdækkervej i Hammel og medarbejdere fra handicapområdet i Region Midtjylland er Nadia Moyes inviteret til Ungarn for at uddele erfaringer om forholdende for handicappede i Danmark. Besøget er en del af konferencen ”Et selvstændigt liv”, afholdt i samarbejde mellem det ungarske Socialministerium og Region Midtjylland for at skabe lige vilkår for handicappede.

Nadia Moyes ved en del om, hvordan man giver borgere som hende bedre vilkår. Hele hendes liv har hun boet på forskellige institutioner i Danmark, de seneste fem år sammen med 17 andre i bostøtten Tagdækkervej i Hammel. Det er danske modeller for bosteder som dette, de ungarske myndigheder gerne vil lade sig inspirere af i bestræbelsen på at reformere hele det ungarske handicapområde. De fleste borgere med funktionsnedsættelse er stuvet sammen i institutioner med mellem 50 og 200 beboere. Det skal nu laves om.

     
 
Adresse
Region Midtjyllands kontor - Kontoret for Central - og Østeuropa
H-1052 Budapest, Semmelweis u. 2. II/2.
Telefon
+36 1 780 8123
+36 20 953 1764
+36 70 580 0312
Mail
mm@centraldenmark.org
azs@centraldenmark.org