Projekter / Turisme Hjem » Projekter » Turisme
 
Energi og miljø
Velfærd, sundhed og rehabilitering
Turisme
Andre projekter
Tidligere projekter
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img/gallery11/35x35/1.jpg
 1. Turisme

 2. Turisme

Turisme

Et af vores projekter inden for turisme er blandt andet at få mennesker med handicap i beskæftigelse inden for turistsektoren så de kan benytte de forskellige potentialer de har.

Projektbeskrivelse:

I. Beskæftigelse af mennesker med handicap i turistsektor

1. Målsætning

Vores formål er at præsentere gode eksempler i rammerne af et pilotprojekt og dermed fremme beskæftigelsen af mennesker med handicap i turistsektoren. På grundlag af de foreliggende erfaringer vil vi finde den mest effektive metode for at nå vores mål.

2. Baggrund

Beskæftigelsen af mennesker med handicap i turistsektoren kan være særligt fordelagtigt, da de kan varetage en lang række opgaver på dette område. Her følger en liste over de potentielle arbejdsopgaver:

 • hotelbranche (reception, køkken, gartneri, rengøring, vaskeri…)
 • restaurationsbranche (køkken-servicepersonale, bestillingsmodtagelse…)
 • badeanstalt (reception, rengøring, IT-medarbejder, webside management…)
 • rejsebureau (teleassistance, IT-medarbejder, webside management, sagsbehandling, rapportør, grafisk medarbejder…)
 • turistinformationsbureauer på regions-eller lokalniveau (sagsbehandler, baggrundsopgaver, IT-medarbejder…)
 • direkte ved turistattraktioner: museer, zoologisk have, udstillinger osv. (reception, rengøring, kulturledelse)
 • turistorganisationer (fx administrationsopgaver, opgaver som kræver videregående uddannelse)
 • turistportaler (baggrundsopgaver, IT-opgaver…)
 • turistaviser (baggrundsopgaver, journalistik…)

3. Fremgangsmåde

a, Der skal kortlægges støtteformer for mennesker med nedsat arbejdsevne i de enkelte partnerlande.

b, Der skal udforskes arbejdskraft, som står til rådighed (uddannelse, alder osv.), samt de mulige arbejdspladser.

c, Der skal findes turistaktører, der kan deltage i programmet som potentielle arbejdsgivere

d, Der skal gennemføreset pilotprojekt, som kan være model for beskæftigelse af mennesker med handicap i turistsektoren.

Pilotprojektet kan bestå af følgende elementer:

 • ansættelse af jobkonsulenter (dansk eksempel)
 • jobportal
 • tilbyde undervisning, kurser (specielt tilrettelagte kurser, praktikorienteret)
 • udarbejde fleksible former for beskæftigelse og jobprøvning
 • bruge og videregive den allerede eksisterende gode praksis

4. Finansiering

Projektet vil grundlæggende blive finansieret ved hjælp af EU-midler dog baseret på de enkelte landes allerede eksisterende støttestrukturer. På den måde kan de enkelte landes ressourcer suppleres med EU-midler.

II. Samarbejde mellem turistaktører, harmonisering

1. Målsætning

Vores mål er at opnå harmonisering af tilgængelige turistydelser i en given region/småregion.

2. Baggrund

Det er afgørende at få harmoniseret de forskellige tilgængelige turistydelser, for hvis harmoniseringen ikke finder sted i en by eller region, udebliver den forventede økonomiske gevinst også.

Det vil være vigtigt at tilbyde rigtige ferier og rige oplevelser, ikke bare enkelte ydelser. Det er specielt destinationer og byer på landet, som kunne profitere af bedre tilgængelighed.

Overblik over den økonomiske betydning af tilgængelig turisme:

 • Aktuelt nettosalg 2.500 millioner €
 • Udviklingsmulighed 620 – 1.930 millioner €
 • Økonomiske impulser fra 4.825 millioner €, derudover langsigtet ca. 90.000 nye fuldtidsjobs
 • Dan daglige turistomsætning, udenlandske klienter samt handicaphjælperne kan skabeyderligere impulser

3. Fremgangsmåde

Som udgangspunkt skal man definere tilgængelighedens begreb, og man skal udarbejde et ensartet begrebssystem, der vil tjene som grundlag for kortlægning af de eksisterende og manglende tilgængelige turistydelser i den valgte region/småregion (evt. flere regioner). Efterfølgende udvælges samarbejdspartnere i den givne region/småregion. Partnerlandene udarbejder en strategiplan i samarbejde med turistaktører og andre partnere i den givne region og søger finansiering dertil. Harmoniseringsprocessen kan fremmes ved at tilbyde undervisning og efteruddannelse til fagfolk og turistdestinationsmanagere, hvis nyttig viden kan videregives til andre regioner, småregioner.

Den passende markedsføringsstrategi og undervisningsmulighed for turistmedarbejdere er lige så vigtigt i projektet.

4. Finansiering

Projektet vil grundlæggende blive finansieret ved hjælp af EU-midler dog baseret på de enkelte landes allerede eksisterende støttestrukturer. På den måde kan de enkelte landes ressourcer suppleres med EU-midler.

III. Informationsformidling

1. Målsætning

Vores mål er at etablere et landsdækkende informationssystem, som vil gøre det lettere for brugerne at benytte de tilgængelige turistydelser.

2. Baggrund

På baggrund af erfaringer kan det fastslås, at informationer i forbindelse med tilgængelighed er usikre og ikke tilstrækkelige. De tvivlsomme oplysninger resulterer i, at mange brugere fravælger ferien. Etableringen af et turistinformationspunkt vil være hensigtsmæssigt i hver småregion, hvor de interesserede vil kunne få pålideligt svar på spørgsmål angående bl.a. tilgængelighed.

3. Fremgangsmåde

Som udgangspunkt skal man definere tilgængelighedens begreb og skal udarbejde et ensartet begrebssystem. Der skal ledes efter samarbejdspartnere, derudover skal man undersøge informationsformidlingens relevante former – for eksempel internet, teleassistancetjeneste, informationsbureau, publikationer osv. Det vil være hensigtsmæssigt at undervise/efteruddanne turistinformationsmedarbejdere, som kan give oplysninger om tilgængelighed til de interesserede. Der kunne tilbydes træning om handicap til turistaktører for derved at fremme informationsformidlingen.

På informationsformidlingens område kan det også være vigtigt at fremhæve de økonomiske fordele ved tilgængelig turisme. Tilgængelighedsprocessen skal gå hånd i hånd med informationsformidlingen, fordi brugerne skal få nyheder om de nye tjenesteydelser.

Ovennævnte informationsformer kan ud over deres primære formål skabe jobmulighed for en række mennesker med nedsat arbejdsevne.

4. Finansiering

Projektet vil grundlæggende blive finansieret ved hjælp af EU-midler dog baseret på de enkelte landes allerede eksisterende støttestrukturer. På den måde kan de enkelte landes ressourcer suppleres med EU-midler.

     
 
Adresse
Region Midtjyllands kontor - Kontoret for Central - og Østeuropa
H-1052 Budapest, Semmelweis u. 2. II/2.
Telefon
+36 1 780 8123
+36 20 953 1764
+36 70 580 0312
Mail
mm@centraldenmark.org
azs@centraldenmark.org