Om os / Sektorer Hjem » Om os » Sektorer
 
Om os
Sektorer
Samarbejdspartnere
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img/gallery2/35x35/1.jpg
  1. Colourbox

  2. Rapeseedandwindmills

  3. Offshore vindemoeller

  4. Solceller giver strom gulvet

  5. Aldreomsorg

  6. Sygehus

  7. Biomasse

  8. Biomasse

  9. Biomas

  10. Farm

Sektorer

Vi fokuserer på følgende 3 hovedområder:

1. Energi og miljø

I Ungarn og det øvrige Central- og Østeuropa står man over for udfordringer om sikring af lokal energiforsyning og dermed uafhængighed kombineret med kreering af nye arbejdspladser og en mere rentabel energiøkonomi på både kort og lang sigt. Fokus er energioptimering i offentlige bygninger som omfatter eksempelvis kontorer, skoler, uddannelsesinstitutioner, handicap og behandlingsinstitutioner, hospitaler og andre sundhedsinstitutioner.

Region Midtjylland har også en særlig styrkeposition i forhold til biomasse som derfor er et strategisk fokusområde der har til formål at skabe forretningsudvikling gennem teknologisk innovation og ikke mindst gennem internationalisering. Samtidig efterspørges de teknologiske produkter samt innovationen bag, særligt af Central- og Østeuropa.

De fleste central og østeuropæiske lande har gjort sig mere eller mindre afhængige af gas leveret fra øst hvilket har vist sig ikke altid at være hensigtsmæssigt. Samtidig er landbrugsproduktionen og jordbrugsdriften halveret, skovdriften er ineffektiv og mindst 85% af affaldet deponeres på enorme deponier der også truer grundvandet.

I Danmark har man erfaringer med at fjernvarmeløsninger reducerer energiforbruget og dermed skaber grundlaget for bæredygtige og integrerede energisystemer. Formidling af disse erfaringer bidrager til en større eksport af grønne fjernvarmeløsninger til bl.a. Central- og Østeuropa, som i denne sammenhæng er lettilgængelige nærmarkeder.

2. Velfærd, sundhed og rehabilitation

Inden for sundhedssektoren og handicapområdet har vi i øjeblikket en efterspørgsel fra det ungarske sundhedsvæsen som finder det danske ældreområde samt sundheds og hospitals strukturen inspirerende. Her arbejder vi på at skabe et længerevarende partnerskab mellem det danske sundhedsvæsen og det ungarske. Erfaringsudveksling om sygehusstruktur og ansvarsfordelingen af indsatsen inden for ældre- og sundhedsområdet kan være med til at Inspirere Ungarn i deres arbejde med at reformere deres sundheds- og handicapsystem. Under handicapprojektet er man i gang med at nedlægge centralinstitutionerne og dermed udflytte borgerne til mindre enheder, så udviklingshæmmede kan få et mere selvstændig liv i egen bolig med mulighed for job og uddannelse. Omskoling og træning af personalet er også en vigtig faktor.

3. Kultur og Turisme

Vores udviklingsprojekt inden for turisme som vi også kalder ”baghave turisme” bygger på erfaring og sparring mellem turismeaktører på destinationer der ikke er i 1. række. Vi vil hermed prøve at tiltrække turister til destinationer der i sig selv ikke virker tiltrækkende. Budapest kontoret har taget initiativ til at indkalde til træf/forum for europæiske destinationer med interesse for at udveksle erfaringer og ideer og evt. i fælleskab udvikle nye ideer. Vi har foreløbig modtaget positive tilbagemeldinger fra destinationer og regioner i Østrig, Tyskland, Italien, Polen, Ungarn og Danmark.

Ud over dette arbejder vi på at præsentere ungarsk men også andre Central- og Østeuropæiske kulturer i Region Midtjylland. Dette kan være med til at opbygge bedre kulturforståelse på en mere alternativ måde.

Du kan læse mere om overstående under ”projekter”.

     
 
Adresse
Region Midtjyllands kontor - Kontoret for Central - og Østeuropa
H-1052 Budapest, Semmelweis u. 2. II/2.
Telefon
+36 1 780 8123
+36 20 953 1764
+36 70 580 0312
Mail
mm@centraldenmark.org
azs@centraldenmark.org