Region Midtjylland / Regionens opgaver Hjem » Region Midtjylland » Regionens opgaver
 
Om regionen
Regionens opgaver
Politik
Regional udvikling
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img/gallery4/35x35/1.jpg
  1. Naturomraade, kyst

  2. Energi

  3. Vedvarende energi paa Samsoe

  4. Fiskeri og foedevarer

  5. Food

  6. Redningshelikopter

  7. Akutlaegebil

  8. Bamsefest paa boerneafdelingen

Regionens opgaver

En region er en politisk drevet administrativ enhed, som har 2 hovedopgaver inden for velfærd og udvikling. Disse hovedopgaver består af sundhed og hospitaler, særlige behandlinger for socialt udsatte personer og personer med handicap. Regionen fungerer også som politisk drivkraft inden for udvikling gennem fysisk planlægning og regional udvikling.

Sundhed

Herunder hospitaler, sygesikringen, praktiserende læger og speciallæger.

Psykiatri- og social området

Indlæggelse eller ambulant behandling af psykiatriske patienter på psykiatrisk hospital, i lokal psykiatrien eller i distriktsteam. Desuden en række specialiserede socialpsykiatriske døgntilbud og tilbud til mennesker med nedsatte fysiske eller psykiske funktioner.

Regional udvikling

Bl.a. natur og miljø, erhverv, turisme, beskæftigelse, uddannelse, kultur samt kollektiv trafik.

Penge fordeling:

Penge fordeling

     
 
Adresse
Region Midtjyllands kontor - Kontoret for Central - og Østeuropa
H-1052 Budapest, Semmelweis u. 2. II/2.
Telefon
+36 1 780 8123
+36 20 953 1764
+36 70 580 0312
Mail
mm@centraldenmark.org
azs@centraldenmark.org