Om os / Om os Hjem » Om os » Om os
 
Om os
Sektorer
Samarbejdspartnere
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img/gallery1/35x35/1.jpg
 1. Budapest

 2. Budapest-Lánchíd

 3. Dansk velfard

 4. Dansk expertise

 5. Denmark climate

 6. Dansk expertise energi

 7. Dansk velfard

 8. Dansk expertise sundhedsvasen

 9. Seniordage

 10. A+ldremia

Om os

Om os: Vi forbinder Midtjylland med det nye Europa

Region Midtjyllands Kontor for Central- og Østeuropa har til opgave at fremme samarbejde mellem institutioner, organisationer og virksomheder i Region Midtjylland samt regionale myndigheder i det nye Europa. Kontoret har til huse i Budapest og har siden sin etablering i 1998 bistået flere end 300 organisationer, virksomheder og myndigheder i samarbejdsprojekter i lande som Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn og Rumænien.

Ambitionen er at få flere hænder og hjerner i Region Midtjylland til at dele viden med artsfæller i det hastigt udviklende, nye Europa – med udgangspunkt i de visioner og værdier, der står beskrevet i Region Midtjyllands Koncernstrategi for internationalisering

 • Indgå i dialog med internationale samarbejdspartnere og gennem gensidig udveksling af erfaringer og viden skabe innovation og udvikle en høj faglighed på alle fagområder
 • Stræbe efter at være internationalt anerkendt på vores arbejdsområder og lære af de bedste i Verden
 • Have modet til at skille sig ud gennem nye og innovative tiltag – også internationalt.

Efterspurgt: Midtjysk Ekspertise

Region Midtjylland har gennem sit kontor i Budapest skabt nyttige kontakter til myndigheder og institutioner i flere lande i Central- og Østeuropa. Regionen har en samarbejdsaftale med det ungarske socialministerium, der efterspørger dansk velfærdsinnovation. Desuden er der etableret gode forbindelser til flere kommuner og amter syd for Danmark, hvor dansk ekspertise er eftertragtet. Der er tale om strategiske samarbejder, hvor der er særlig fokus på energi og miljø, erhverv og sundhed samt systemeksport inden for kommunernes kerneområder.

I flere lande fra den tidligere østblok har man opdaget, at medarbejdere i den offentlige danske sektor besidder en brugbar viden. Region Midtjyllands Kontor for Central- og Østeuropa har således over 10 års erfaring med at føre medarbejdere sammen på tværs af grænser inden for områder, hvor Midtjylland traditionelt huser stærke kompetencer.

Region Midtjyllands Kontor for Central og Østeuropa har gennem sit internationale arbejde været med til at styrke danske medarbejderes faglighed, afmontere fordomme om forhenværende kommunistlande i Europa samt bidrage til en udvikling i Central- og Østeuropa, der er inspireret af erfaring og innovation fra midtjyske institutioner.

Mål: Midtjysk løft gennem Central og Østeuropa

Region Midtjyllands Kontor for Central- og Østeuropa har som vision at inspirere danske medarbejdere på kommunalt og regionalt niveau i Midtjylland til at få kollegaer i Central- og Østeuropa. Målet er at styrke faglighed og erfaringer med internationalt samarbejde i de danske institutioner, såvel som at understøtte udvikling i det centrale og østlige Europa inden for især midtjyske ekspertiseområder som sundhed, energi og miljø.

På sigt skal disse mål skabe flere og bedre arbejdspladser i Region Midtjylland – således som det beskrevet i regionsrådets budgetforhandlinger for 2014, hvor ”implementering af regionsrådets internationale strategi” står beskrevet som et fokusområde.

Indsatsområder: Midtjyske kernekompetencer

Region Midtjyllands kontor for Central- og Østeuropa fokuserer sin indsats på 4 udvalgte emner. Emner, hvor Region Midtjylland har særlige kompetencer og styrkepositioner, og hvor regionale partnere i Central- og Østeuropa samtidig kan se perspektiver i at dele viden med midtjyder:

 • Miljø og energi
 • Sundhed og rehabilitering
 • Madteknologi
 • Turisme

Ekspert: Region Midtjylland forbedrer europæiske demokratier

Per Nyholm, Jyllands-Postens kommentator i Central- og Østeuropa: Region Midtjylland fremmer midtjysk eksport og demokrati fra sit kontor i Budapest.

Både Ungarn og Region Midtjylland har gavn af et midtjysk kontor i Budapest. Det mener journalist og forfatter Per Nyholm, der har rapporteret fra lande over hele Central- og Østeuropa som korrespondent for Jyllands-Posten siden 1980.

”Det er glimrende, at man er til stede i et land som Ungarn, hvor man har godt at få bevist, hvordan en region som Region Midtjylland kan skaffe sig internationale forbindelser. Her kan ungarerne på nært hold iagttage og lære af, hvordan det danske demokrati fungerer på lokalt niveau”, siger han og peger på de danske fordele:

”Jeg er også sikker på, at Region Midtjyllands tilstedeværelse i Ungarn har tjent penge ind til midtjyske virksomheder og dermed hele regionen”.

Stor interesse for lokal kontakt

Per Nyholm har fulgt Region Midtjyllands arbejde fra kontoret i Budapest siden etableringen i 1998. Han taler varmt for øget europæisk integration og samarbejde, både gennem sine ugentlige klummer i Jyllands-Posten og som medlem af EU-Kommissionens kulturudvalg. Han mener, at danske politikkere og erhvervsdrivende bør bruge flere kræfter på at være endnu mere til stede i den tidligere Østblok i det centrale og østlige Europa – også for at forbedre de stadig unge og fejlbarlige demokratier. Derfor bifalder han, at en region som Region Midtjylland forsøger at efterleve sin Internationale Strategi i en tid, hvor Udenrigsministeriet skal skære ned på sin ambassadevirksomhed.

”Længere nede i det politiske system er mange europæiske politikere fortsat interesseret i at komme i kontakt med almindelige borgere fra et land som Danmark”, siger Per Nyholm.

Kan forbedre demokratier

Jyllands-Postens korrespondent mener, at kontakten med danskere kan give politikere i spæde demokratier nyttige erfaringer:

”Det betyder faktisk noget for de lokale demokratier i Europa, at danske lokalpolitikkere oh erhvervsledere kommer ud til andre lande som Ungarn, og at ungarere kommer til Danmark. På det helt praktiske plan kan en borgmester dermed se, hvordan danske politikere kommer overens med borgere. I Danmark er der næsten ingen korruption, og danske politikkere er mere interesserede i at indgå promisser end at udøve magt. Det kan man godt lære af i lande som Ungarn”.

Budapest

Den habsburgske region

Region Midtjyllands Kontor for Central- og Østeuropa arbejder som udgangspunkt i alle lande i regionen fra Polen til Bulgarien. Per Nyholm mener dog, at der er lande, hvor danskere ville have nemmere ved at drage kommercielle fordele af et samarbejde. Han mener, at de regioner der var en del af det habsburgske rige altid har været mere veludviklede – at for eksempel det sydlige Polen og den sydvestlige del af Ukraine vil være nemmere for danskere at drive virksomhed i end resten af landende.

”Hele det habsburgske område var velfungerende helt frem til 1918. Det gik først rigtig galt efter Anden Verdenskrig og den Kolde krig, hvor de blev isolerede fra Vesten. Så de ved godt, at de som udgangspunkt tilhører den vestlige kulturkreds. De forestiller sig en langt højere velstand, hvis de ser mod vest, end hvis de ser mod øst”.

 

Per Nyholm

Per Nyholm

 

Født i 1943

Bosat i Wien, Østrig.

Forfatter til Europæerne (2008), der blev nomineret til Den europæiske Bogpris samt ”Danmark” og essaysamlingen ”Havet byen bjergene”

     
 
Adresse
Region Midtjyllands kontor - Kontoret for Central - og Østeuropa
H-1052 Budapest, Semmelweis u. 2. II/2.
Telefon
+36 1 780 8123
+36 20 953 1764
+36 70 580 0312
Mail
mm@centraldenmark.org
azs@centraldenmark.org