Projekter / Energi og miljø Hjem » Projekter » Energi og miljø
 
Energi og miljø
Velfærd, sundhed og rehabilitering
Turisme
Andre projekter
Tidligere projekter
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img/gallery7/35x35/1.jpg
  1. Landbrug paa Samsoe

  2. Rapsmark

  3. Vindmoelle i landskab

  4. Vindmoelle i landskab

Energi og miljø

Projekt resumé: Projekt ”Grøn Samarbejde” har til formål at udforske mulighederne for et fremtidigt samarbejde inden for vedvarende energi, energieffektivitet og energibesparelser.

Målgruppe: Central og Østeuropæiske regioner, amter, kommuner, byer, forskning-og uddannelsesinstitutioner, fonde og indirekte selskaber.

Målsætninger:

Projekt ”Grøn Samarbejde” har til formål at finde samarbejdspartnere for de fremtidige fælles projekter Region Midtjylland har inden for vedvarende energi og energibesparelser. Dette inkluderer regionens samarbejde inden for videnskab, forskning og innovationsprojekter, partnerskab med særlige formål eller generelle projekter med konkrete mål.

Det overordnede mål er at hjælpe til overgangen af øget bæredygtig og anvendelse af vedvarende energi i EU-medlemsstaterne, som alle har EU-mål for 2020. Inden for klimaændringer / energiområdet er de overordnede mål:

  • drivhusgasemissionerne skal være 20% lavere end de var i 1990
  • 20% af energien skal komme fra vedvarende energikilder
  • 20% forøgelse af energieffektiviteten

Generelle mål omsættes til nationale mål, selvom alle medlemsstater har deres egne, landespecifikke mål.

Fremme anvendelsen af vedvarende energikilder er også en meget vigtig faktor da man på den måde bliver mindre afhængig af EU's import af energi. Samtidig opfylder vi målene for at bekæmpe den globale opvarmning.

Energioptimerings projekt i Merek

Som en stor national institution, tilbyder Rehabiliteringscenteret for personer med fysiske handicap (Merek) et hjem for 118 fysisk handicappede, sammen med forskellige genoptræningsmuligheder. Disse aktiviteter kræver en masse energi på grund af det faktum, at bygningerne er forholdsvis gamle, og at man gennem årtier har været nødt til at lave nødvendige rekonstruktioner der har resulteret i et meget højt energiforbrug og deraf høje energiomkostninger. Dette medfører muligheder for energieffektive ændringer med henblik på at reducere energiforbruget i institutionen. Investeringer i energieffektivitet fra de centrale myndigheder er blevet godkendt og vil delvis blive støttet og finansieret af Den Europæiske Union og delvis den ungarske regering.

Region Midtjyllands kontor for Central-og Østeuropa deltager i planlægningsfasen. Vi har skabt forbindelser mellem MEREK, det danske Energiakademi på Samsø og VE-Net (et landsdækkende netværk, hvor deltagere fra alle energiområder får mulighed for at mødes på tværs af energisystemerne og på tværs af tilknytningen til industri, anvendelse eller forskning.). Disse organisationer har relevant erfaring inden for energieffektivitetsprojekter og for at arbejde med vedvarende energi, ligesom de også har viden omkring de nyeste tendenser og tekniske løsninger. Disse organisationer kan altså være med til at give MEREK de relevante og nyttige løsninger.

Desuden kan dette projekt fungere som ”showcase” for yderligere nationale organisationer og institutioner for lignende projekter inden for energieffektivitet.

For yderligere information bedes du kontakte os.

Effektivt energiforbrug fra Samsø til Ungarn:
”Vi kan samarbejde om bæredygtighed”

Samsøs Energiakademi skal bidrage med at optimere energiforbruget på ungarske institutioner og uddanne lokale eksperter i energieffektivitet. Projektet kan betyde nye samarbejdsmuligheder og eksport fra Region Midtjylland.

Ungarere skal opnå viden om at mindske energiforbruget efter dansk forbillede. Region Midtjyllands kontor for Central- og Østeuropa har ført medarbejdere fra Energiakademiet på Samsø sammen med innovative kræfter i Ungarn, der ønsker at optimere energiforbruget på nogle af landets offentlige institutioner.

”Vi kan hjælpe ungarerne med at lave energieffektivisering, samtidig med at vi samarbejder om at de selv efterfølgende kan effektivisere energiforbruget andre steder. Det bliver hjælp til selvhjælp,” fortæller Michael Larsen, daglig leder ved Energiakademiet.

100 procent selvforsynende

På Samsø har man med Energiakademiet udviklet ekspertise i miljø- og energieffektivitet, der er efterspurgt internationalt. Akademiet har blandt andet understøttet lokale løsninger, der sænker energiforbruget og skaber arbejdspladser inden for alternativ energi. Øen huser varmeværker og vindmøller med fælles ejerskaber, og er blevet 100 procent selvforsynende med energi. Målet er at også blive CO2-neutral.

100 procent selvforsynende

Ungarske energieksperter

Det kan understøtte ambitionerne i Ungarn. Foreløbige analyser af et par institutioner for ungarske handicappede har vist potentiale, og kan blive et skridt mod et grønnere og mere energibesparende Ungarn. Planen er, at der med inspiration fra Samsø også skal etableres et energiakademi i den ungarske by Kesckemét, som Region Midtjylland samarbejder med. Senere kan ungarere komme til Danmark for at blive uddannet til selv at kunne energioptimere i hjemlandet.

Eksportmuligheder

Region Midtjylland huser flere danske virksomheder, der fokuserer på energioptimering- virksomheder, der også har produktion i Centraleuropa. Derfor kan det også skabe midtjysk eksport, når man laver energiprojekter i Ungarn, forklarer Michael Larsen fra Energiakademiet.

     
 
Adresse
Region Midtjyllands kontor - Kontoret for Central - og Østeuropa
H-1052 Budapest, Semmelweis u. 2. II/2.
Telefon
+36 1 780 8123
+36 20 953 1764
+36 70 580 0312
Mail
mm@centraldenmark.org
azs@centraldenmark.org